Tjänster

Trädtjänster utförda av proffs!

 

Vi erbjuder trädfällning, beskärning och stubbfräsning åt både privatpersoner, bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och företag i Stockholm.

 

Hjälpen finns här oavsett vilken storlek det är på trädet eller antalet träd.

 

Vid våra kostnadsfria hembesök går vi igenom arbetet tillsammans med dig. Du får i lugn och ro ställa frågor och lämna önskemål. Viktigt för oss är att utföra arbetet efter kundens önskemål. Självklart ebjuder vi även kostnadsfria offerter.

Vi har alla utbildningar och rätt kunskap för att utföra arbetet. Säkerheten går alltid i första hand och självklart innehar vi de försäkringar som behövs.

 

Då det gäller trädfällning och beskärning av träd och buskage så kan du som privatperson använda RUT-avdraget. Det innebär att du kan få 50% avdrag på arbetskostnaden. 

 

 

TRÄDFÄLLNING

 

Traditionell trädfällning där trädet fälls från marken. Efter att trädet är fällt så kvistas stammen och därefter kapas den upp.

 

Bortforsling

 

Det blir ofta mycket ris när man fällt eller beskurit ett träd. Om du inte vill elda upp detta eller slänga det själv så ordnar vi bortforsling med lastbil. 

 

Detsamma gäller om ni inte vill ha kvar stammen. 

BESKÄRNING

 

Beskärning utav träd kan göras av många olika anledningar. Det kan vara underhållsbeskärning av fruktträd, säkerhetsbeskärningar, få in mer soljljus på tomten men inte ta bort trädet eller rent estetiska beskärningar. 

 

 

SEKTIONSFÄLLNING

 

Används då trädet inte kan fällas från marken. Vi klättrar då upp i trädet och fäller det i sektioner. Delar av trädet kan sedan frias ned till marken. 

 

 

Stubbfräsning

 

Vi har ett gott samarbete med en utav de bästa stubbfräsarna i Stockholm. Önskar du att stubben skall försvinna så ordnar vi det.

Safe-T-cut

 

Vi är certifierade inom spränging

av träd. Detta innebär att vi kan erbjuda hjälp med att spränga bort träd som annars är för farliga att fälla eller klättra i. 


Detta används främst vid större kraftledningar.